Likvidace technologických celků

LIKVIDACE TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Zabýváme se likvidací hal, kotelen, mostů, skladových zásob, složitých technologií, strojů a zařízení aj. Likvidace provádíme pálením, řezáním nebo demontáží za pomocí jeřábů, plošin a vlastní kontejnerové dopravy s hydraulickou rukou. Ceny jsou individuální – podle konkrétní zakázky. Při stanovení ceny je nutné předmět likvidace shlédnout. V rámci likvidace Vám odvezeme i ostatní odpad – suť, dřevo, plasty, aj.  

Bližší informace na tel.č. +420 722 789 603

Ve spolupráci s demoličními firmami, Vám zajistíme i demolici celého objektu.